Webhooks i XProtect

2023 R3

Använd Webhooks för att stödja integration och kommunikation med andra tjänster och program. Webhooks utlöses av händelser och kan skicka händelsedata till webbprogram eller utlösa åtgärder på webbservrar.

HämtaPDF