Integration av metadatasökning

Tillför ONVIF-baserad metadata till XProtect VMS för metadatasökning

HämtaPDF