Milestone AI Bridge administratörshandbok 1.7

Analysera video från din XProtect VMS och mottag analysdata från din Milestone AI Bridge- och IVA-programintegration.

HämtaPDF