XProtect DLNA Server

2023 R3

Conectar e configurar dispositivos DLNA no seu XProtect VMS.

As of 2023 R2, XProtect DLNA Server is no longer supported by Milestone.

Baixe oPDF