Průvodce clusteringem s podporou převzetí služeb při selhání

2023 R3

Vytvořte prostředí s vysokou dostupností pomocí clusteru Microsoft Failover Clustering.

StáhnoutPDF